امتحان

امتحانات میان ترم را نادیده نگیرید!

فرزندان ما در امتحانات میان ترم و ماهانه استرس کمتری دارند در نتیجه با درست خواندن و برنامه ریزی مناسب نمره مطلوبی را خواهند گرفت، این مسئله باعث افزایش اعتماد…