آزمون های روانشناختی

به صفحه آزمون های سایت موسسه خانواده سلامت بنیان خوش آمدید

شما می توانید با کلیک روی دکمه های زیر نسبت به خرید و انجام تست خود اقدام نمایید. در صورتی که از طریق فروشگاه سایت آزمون را خریداری نمایید به صورت خودکار پس از پرداخت موفق به صفحه انجام آزمون منتقل خواهید شد.

تست شخصیت نئو

خرید و انجام آزمون نئو


تست شخصیت میلون

خرید و انجام آزمون میلون 


تست افسردگی بک

خرید و انجام آزمون بک 


تست سازگاری زناشویی انریچ

خرید و انجام آزمون انریچ 


تست عزت نفس کوپر اسمیت

خرید و انجام آزمون کوپر اسمیت                       


تست تمایل جنسی هالبرت 

خرید و انجام تست تمایل جنسی هالبرت