معرفی موسسه

موسسه خانواده سلامت بنیان یک سازمان مردم نهاد است که با همت جمعی از متخصصان حوزه هاي مختلف چون روانشناسی، پزشکی، جامعه شناسی، مذهبی و حقوقی تشکیل شده و از استانداري تهران مجوز دریافت نموده است و هدف آن ارتقا سطح آگاهی عموم مردم در زمینه مواردي که منجر به تحکیم نهاد خانواده می گردد وهمچنین اجراي طرحها و برنامه هایی به جهت پیشگیري از اختلافات خانوادگی و طلاق و دیگر آسیبهاي روانی و اجتماعی مرتبط با خانواده در شرایط عادي و بحرانی و همچنین اجراي برنامه ها و طرح هایی در جهت آسان سازي و ترویج ازدواج و همسان گزینی و همسرگزینی می باشد.

تابحال این موسسه فعالیتهاي متعددي داشته که به شرح زیر می باشند:

1) تدوین کتاب راهنماي جامع ازدواج و زندگی زناشویی که در مراحل اخذ مجوز و چاپ قرار دارد

2)برگزاري کارگاههاي آموزشی با عناوین : اصول همسرگزینی و ازدواج موفق، خانواده موفق، فواید و ارزشهاي ازدواج، مهارتهاي زندگی زناشویی، تفاوتهاي زن و مرد، چگونگی رفع تعارضات زندگی زناشویی، غنی سازی روابط جنسی، سبکهاي فرزند پروري، ارتباط والدین وکودکان، تربیت جنسی کودک، تکنیکهای مطالعه موفق

3) راه اندازي سایت آموزشی و ارائه محتواي علمی و آموزشی و پاسخگویی به سوالات مخاطبین

www.salamatbonyan.ir

4) برگزاري کارگاههاي علمی و آموزشی براي مشاوران در راستاي تقویت توانمندي ایشان براي مواجهه با اختلافات زناشویی و ارائه مشاوره هاي پیش از ازدواج

5) ارائه خدمات مشاوره حضوري در دفتر موسسه در موضوعات روانشناسی، پزشکی، حقوقی و مذهبی

6) اجراي طرح همسر گزینی با تاکید بر حفظ شان افراد،احترام و منزلت خانواده و پاسداشت سنتهاي ملی و اسلامی در کنار استفاده ازروشها و شاخصهاي علمی

7) برگزاری برنامه های تفریحی و آموزشی (اکوسایکولوژی) در بوستانهای شهر تهران با موضوعات مرتبط با تحکیم خانواده

8) برگزاری جلسات نمایش و نقد و تحلیل فیلمهای مرتبط با موضوعات روانشناسی و خانواده

9) تولید فیلم کوتاه با موضوع مهارتهای زناشویی و تحکیم خانواده (در دست تولید)

 

 

طرح همسر گزینی

طرح همسر گزینی موسسه خانواده سلامت بنیان با تاکید بر حفظ شان افراد، احترام و منزلت خانواده و پاسداشت سنتهاي ملی و اسلامی در کنار استفاده از روشها و شاخصهاي علمی صورت می گیرد. افراد مجردي که قصد ازدواج دایم دارند به دفتر موسسه مراجعه نموده و با ثبت نام در طرح همسر گزینی و ارائه مدارك لازم، پرونده اي تشکیل می دهند، تست شخصیت نئو از ایشان اخذ می شود و نتیجه و تفسیر تست به ایشان ارائه می شود و در کارگاه اموزشی ملاکهای ازدواج و همسر گزینی آگاهانه شرکت می کنند تا توانمندی لازم را برای انتخاب درست داشته باشند. سپس کارشناسان موسسه از بین افرادي که ثبت نام کرده اند گزینه مناسبی که از نظر شخصیتی ، اعتقادي،سبک اقتصادی، شرایط خانوادگی و فرهنگی در شان فرد متقاضی باشد به وي معرفی می کنند و وي پس از مطالعه اطلاعات فرد معرفی شده در صورت تمایل در دفتر موسسه و

زیر نظر کارشناسان موسسه با وي دیدار خواهد داشت و در صورت پسند هر دو نفر خانواده ها نیز با هم آشنا شده و نظر خود را ارائه می دهند. در صورت نبودن مشکل مشاوره نهایی با هر دو نفر صورت گرفته و زمینه ازدواج موفق ایشان فراهم می شود.

کارشناسان موسسه بعد از این مرحله با ارائه آموزشهاي لازم کمک می کنند تا این زوج بتوانند با فراگیري مهارتهاي زندگی زناشویی زندگی موفقی داشته باشند. همچنین کارشناسان مو سسه در تمام دوران زندگی مشترك از بدو ازدواج تا دوران بارداري و حتی در زمان تربیت فرزند، خدمات مشاوره اي مورد نیاز زوج جوان را به ایشان ارائه می نمایند و کمک می کنند تا مشکلی در مسیر زندگی مشترك ایشان ایجاد نشود.

 

طرح برنامه های تفریحی آموزشی (اکوسایکولوژی)

در این طرح موسسه براي چهار گروه هدف برنامه تفریحی یک روزه با رویکرد آموزشی دارد و در قالب تفریح و سرگرمی، افراد مباحث آموزشی مرتبط با تحکیم خانواده و موفقیت در زندگی زناشویی را فرا می گیرند. گروههاي هدف این طرح شامل دختران مجرد، پسران مجرد، زوجین جوان و خانواده ها می باشند و متناسب با هر گروه برنامه آموزشی خاص در حین سفر تفریحی به ایشان ارائه می شود .

مباحث در قالب بازي و سرگرمی و کارهاي گروهی بصورت عملی تمرین می شود. مزیت این طرح دریافت آموزشها در کنار تفریح و سرگرمی با حداقل هزینه می باشد و چون آموزشها بیشتر جنبه عملی دارد از اثر بخشی و ماندگاري بیشتري برخوردار می باشد.

 

کارگاههاي آموزشی

موسسه خانواده سلامت بنیان بصورت دوره اي کارگاههاي آموزشی مختلفی را با موضوعات مرتبط با تحکیم خانواده برگزار می کند .

اصول همسر گزینی و ازدواج موفق، خانواده موفق، فواید و ارزشهاي ازدواج، مهارتهاي زندگی زناشویی، تفاوتهاي زن و مرد، حل تعارضات زندگی زناشویی، سبکهاي فرزند پروري، ارتباط و الدین و کودکان، تربیت جنسی فرزند، غنی سازی روابط جنسی، بلوغ نوجوان، تکنیکهای مطالعه موفق عناوین این کارگاهها می باشند. کارگاه خانواده موفق بصورت رایگان در دفتر موسسه ماهیانه برگزار می گردد و سایر کارگاهها با دریافت هزینه برگزار می شود.

 

طرح توانمند سازي ذهن کودکان

موسسه خانواده سلامت بنیان به منظور تقویت هوش هیجانی کودکان و همچنین بمنظور تقویت فعالیتهاي ذهنی کودکان دوره  توانمند سازي ذهنی کودکان ویژه سنین پیش از دبستان را در چهار ترم برگزار می نماید. در این دوره کودکان با انجام یکسري بازیها و حرکات روند استفاده از هر دو نیمکره مغزي را تقویت می کنند که این موضوع کمک می کند تا کودك ضمن برخورداري از هوش هیجانی بالاتر بتواند با تنظیم عواطف خود از ثبات هیجانی بیشتري برخوردار گردد.

همچنین دوره های بازی درمانی و تفسیر نقاشی نیز از دیگر فعالیتهای حوزه کودک موسسه می باشد.

 

طرح انتخاب رشته کنکور متناسب با ویژگیهای شخصیتی

موسسه خانواده سلامت بنیان بمنظور انتخاب رشته موفق داوطلبان کنکور سراسری اقدام به برگزاری دوره های انتخاب رشته کنکور متناسب با ویزگیهای شخصیتی می نماید. در این طرح داوطلب ابتدا یک تست شخصیت انجام داده و سپس یک جلسه مشاوره فردی را پشت سر می گذارد سپس با توجه به نمره اخذ شده و ویژگیهای شخصیتی رشته ها و دانشگاههای مناسب با شخصیت و ویژگیهای فردی وی به وی معرفی می شود و انتخاب رشته متناسب با این ویژگیها صورت می گیرد.

 

کارگروه تخصصی حل اختلافات خانوادگی

موسسه خانواده سلامت بنیان برای کاهش میزان طلاق طرحی را به اجرا دراورده است که در ان افراد قبل از انکه به دادگاه مراجعه نمایند و تقاضای طلاق توافقی دهند به کارگروه تخصصی حل اختلافات خانوادگی موسسه مراجعه می نمایند و از خدمات این کارگروه که مشتمل بر یک جمع کارشناسی با تخصصهاي روانشناسی، پزشکی، حقوقی، جامعه شناسی و روحانی هستند بصورت مجزا یا جمعی استفاده می نمایند.

نقطه قوت این طرح این است که قبل از رسیدن به دادگاه و ارائه دادخواست طلاق توافقی یا هر شکایت دیگری خدمات مشاوره ای لازم در حوزه های مختلف به افراد ارائه می شود و افراد از این خدمات استفاده می کنند تا به زندگی مشترک برگردند یا در صورت عدم سازش به دادگاه معرفی شوند. در حالیکه مرسوم این است که افراد ابتدا به دادگاه مراجعه می کنند و بعد برای رفع تکلیف از طرف دادگاه به مشاوره ارجاع می شوند که معمولا نتیجه ای در بر ندارد، در حالیکه در این طرح تعداد زیادی از افراد به سازش می رسند و نیاز به مراجعه به دادگاه پیدا نمی کنند و از بار مراجعات به دادگاه نیز کاسته می شود. همچنین در این طرح افراد با پرداخت هزینه کمتر از خدمات تخصصی پنج حوزه مختلف برخوردار می شوند.

 

خدمات مشاوره فردي

موسسه خانواده سلامت بنیان با بهره گیري از کارشناسان و مشاوران متبحر و مجرب در زمینه هاي روانشناسی، پزشکی، مامایی، حقوقی و مذهبی خدمات مشاوره اي فردي ارائه می دهد . در حوزه پزشکی مشاوره و درمان اختلالات جنسی (اختلالات نعوظ، زودانزالی، عدم لذت و …)، بیماریهاي آمیزشی، مشاوره ژنتیک، مشاوره باروري و ناباروري، مشاوره و مراقبت دوران باردار ي، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی صورت می گیرد.  همچنین مشاوره و معاینه بکارت توسط

کارشناس رسمی دادگستري در موسسه انجام می شود . در حوزه روانشناسی مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره اختلافات زناشویی، مشاوره کودك و نوجوان، باز ي درمانی و تفسیر نقاشی کودکان، مشاوره و درمان اختلالات اضطراب، وسواس، افسردگی، اعتیاد صورت می گیرد. مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته نیز برای دانش اموزان صورت می گیرد. مشاوره حقوقی با حضور وکلاي پایه یک دادگستري انجام می شود و در صورت لزوم قبول وکالت دعاوي نیزصورت می گیرد.

علاوه بر مشاوره هاي حضوري افراد می توانند ازطریق تلفن وسایت نیز سوالات خود را بپرسند و جواب مقتضی دریافت نمایند.

 

طرح تولید و تحلیل فیلم

موسسه خانواده سلامت بنیان با تشکیل کارگروه تولید و تحلیل فیلم با حضور کارشناسان رشته های مختلف به ساخت و تولید فیلمهای کوتاه با موضوع مهارتهای زناشویی و تحکیم خانواده پرداخته است. همچنین برگزاری جلسات نمایش و تحلیل فیلم از دیدگاه روانشناسی از دیگر فعالیتهای این کارگروه می باشد.

 

کارگروههای علمی

همچنین موسسه خانواده سلامت بنیان کارگروههای متعدد علمی در حوزه های روانشناسی، پزشکی، حقوقی، جامعه شناسی و گفتمان معنوی دارد که به بحث و بررسی و تولید محتوای علمی مورد نیاز فعالیتهای موسسه می پردازند. بیش از یکصد کارشناس در حوزه های مختلف در این کارگروهها عضو هستند و به فعالیت علمی مشغولند. وظیفه اصلی این کارگروهها تولید محتوای علمی به زبان عامه برای استفاده عموم مردم می باشد تا به تدریج با تولید محتوای علمی به زبان عامه ارتباط بین علم و جامعه هر چه بیشتر برقرار گردد و مردم نیز بتوانند از نتایج تحقیقات علمی بصورت کاربردی در زندگی خویش استفاده نمایند.

 

فصلنامه نهاد خانواده سالم

همچنین موسسه خانواده سلامت بنیان با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، فصلنامه نهاد خانواده سالم ( به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی دکتر علی شیخ الاسلامی ) را با رویکرد علمی ولی به زبان عامه منتشر نموده است. هدف از انتشار این نشریه کاربردی کردن علوم برای عوام جامعه می باشد.

فروشگاه اینترنتی موسسه

در فروشگاه اینترنتی موسسه که در سایت موسسه راه اندازی گردیده است امکان خریداری فصلنامه نهاد خانواده سالم و اشتراک یکساله آن فراهم گردیده است. علاقمندان می توانند با خرید آنلاین نشریه یا اشتراک یکساله آن بدون پرداخت هزینه اضافه فصلنامه را درب منزل دریافت نمایند.