سکس تراپی

family

چگونه یک خانواده می‌تواند به فرزند خود آموزش جنسی غیر مستقیم بدهد؟

نحوه روابط درون خانواده تاثیر روانی مهمی روی فرزندان دارد و در روابط جنسی آینده آنها بسیار تاثیرگذار خواهد بود.   موسسه خانواده سلامت بنیان – دکتر علی شیخ‌الاسلامی، سکس‌تراپیست؛…

جهت-گیری-جنسی

جهت‌گیری جنسی ناشی از عوامل زیست‌شناختی است یا ناشی از عوامل روانشناختی و محیطی؟   

به‌طور معمول، بین جهت‌گیری جنسی و رفتار جنسی همخوانی وجود دارد، ولی در برخی مواقع، به دلیل فشارهای فرهنگی و اجتماعی ممکن است بین جهت‌گیری و رفتار جنسی ناهمخوانی وجود…