خانه » کارشناسان موسسه

کارشناسان موسسه

دکتر علی شیخ الاسلامی
پزشک عمومی و دکتری روانشناسی
دکتر علیرضا کولیوند
دکترای تخصصی روانشناسی
دکتر ماندانا امیری
دکتری روانشناسی بالینی
دکتر امیرحسین راه نجات
دکتری روانشناسی بالینی
مینا ایوبی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
آرش هادیان
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
علی اکبر حقی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
نسیم السادات قریشی زاده
کارشناسی ارشد روانشناسی
فاطمه علیزاده عطار
کارشناسی ارشد مشاوره
فاطمه ولدی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
زهرا کابلی
کارشناسی مامایی
بنیامین نعیمایی
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
اعظم سلیمی
کارشناسی ارشد حسابداری
محمدرضا بلباسی
وکیل پایه یک دادگستری
فریبا زارعی خالد آبادی
وکیل پایه یک دادگستری
نازنین چیت ساز
گرافیست
میثم شریف پور
مهندس معماری
عبدالله خاتمی فر
وکیل پایه یک دادگستری