سمیرا فرزان

999 - سمیرا فرزان
 • کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
 • حوزه تخصصی: فرزندپروری

 

 • سوابق شغلی

 

 • روانشناس مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان محمود آباد زیر نظر بهزیستی
 • مشاور و روانشناس دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمود آباد
 • موسس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تخصصی طلوع در چابهار
 • مشاور و روانشناس دانشگاه دریانوردی چابهار
 • اجرای کارگاه آموزشی مقابله با اضطراب و افسردگی در پدافند هوایی جهت خانواده ها
 • اجرای کارگاه روابط خانوادگی و تربیت فرزندبرای خانواده پرسنل نیروی دریایی سپاه چابهار
 • تدریس دروس روانشناسی در دانشگاه های علمی کاربردی چابهار، آزاد اسلامی چابهار، پیام نور چابهار، غیرانتفاعی بهار اندیشه چابهار، دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد، آزاد اسلامی مرکز کنارک

 

 • مقالات و کتاب ها
 • پیش بینی جرات ورزی دانش آموزان بر اساس کمالگرایی والدین و خودکارآمدی دانش آموزان ، اولین کنگره ملی آسیب های اجتماعی و علوم تربیتی ، بهار۹۳، دانشگاه تهران ، ارائه پوستر و چاپ درکتاب همایش. نویسنده اول و مسئول
 • پیش بینی رضایت زناشویی دانشجویان متاهل بر اساس ابراز وجود و کمالگرایی . اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده ،آبان ۹۳ ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ارائه پوستر و چاپ کتاب همایش. پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان بر اساس نگرش و التزام عملی به نماز. پنجمین کنگره ملی انجمن روانشناسی ایران . در دست داوری .
 • پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان بر اساس هوش هیجانی ، منبع کنترل و جنسیت . مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان . در دست داوری .
 • پیش بینی رضایت زناشویی دانشجویان متاهل بر اساس هوش هیجانی و کمالگرایی. دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت ۹۴، ارائه بصورت سخنرانی و چاپ در کتاب همایش. نویسنده اول و مسئول
 • رابطه عمل به باورهای دینی با افسردگی ، اضطراب و استرس در دانشجویان. دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری دانشگاه شهید بهشتی- اردیبهشت ۹۴، ارائه بصورت سخنرانی و چاپ در کتاب همایش.
 • پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان بر اساس نگرش و التزام عملی به نماز. کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی استانبول ترکیه ، می ۲۰۱۵، ارائه بصورت پوستر و چاپ در کتاب همایش. نویسنده اول و مسئول.

-tavan,a.,khademlou,A.,farzan,s.(2015). Prediction of psychological well-being of students based on attitude and practical commitment to prayer. International Journal of Review in Life Sciences 5(4), 1671-167.

 

 • نگارش و چاپ کتاب نظریه ها و آزمون های روانشناختی و شخصیت . انتشارات ارسباران ، تهران.

 

 • عضویت در انجمن‌ ها:

 

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو انجمن روانشناسی ایران