مینا ایوبی

ایوبی - مینا ایوبی
  • کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • دارای ۱۱ سال سابقه مشاوره و برگزاری آزمون های مختلف در زمینه مسایل خانوادگی اعم از خیانت، پیش از ازدواج ، آموزش فرزندپروری و آموزش مهارت های جنسی
  • سابقه آموزش مهارت فرزندپروری در مدارس دولتی و غیر انتفاعی
  • همکاری با سراهای محلات مناطق ۸ و ۴ و ۵ و ۷
  • آموزش فرزندپروری در مدارس دولتی و غیر انتفاعی
  • برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی در دانشگاه علامه طباطبایی
  • برگزاری کارگاه آموزش مهارت های زناشویی در بیمارستان ارتش
  • همکاری با کلینیک ارسطو و کلینیک خانواده سلامت بنیان