محمد حسینی

0 - محمد حسینی
محمد حسینی
 • کارشناس ارشد برنامه ریزی اجتماعی از دانشگاه تهران

 

 • سوابق شغلی:

 

 • کارشناس آموزش، مدرس و برگزار کننده همایش ها و کارگاه های آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 • پژوهشگر موسسه یک شهر
 • مسئول اجرایی همایش و تولید محتوای آموزشی و نشریه موسسه رحمان
 • مسئول سایت و شبکه های اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

 • مقاله های پژوهشی و طرح های تحقیقاتی
 • تحلیل سه نهاد سیاست­گذار اجتماعی در ارتباط با سیاست­های اجتماعی ناظر بر کودکان در ایران بعد از انقلاب (دو دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی): دکتر غلامرضا غفاری، محمد حسینی
 • ادراک و معنابخشی ریسک های کودکان توسط کنشگران اجتماعی: دکتر غلامرضا غفاری، محمد حسینی
 • بازخوانی تجربه سیاست های اجتماعی ناظر بر کودکان در ایران معاصر: دکتر غلامرضا غفاری، محمد حسینی
 • – گزارش تعیین شاخص های رفاه اجتماعی در ایران در سازمان عالی تأمین اجتماعی
 • طرح مناسب سازی شهر و محله در راستای نیاز کودکان، سالمندان و معلولین در شهرداری منطقه ۸ تهران
 • طرح تهیه نیم رخ فرهنگی محلات شهر تهران در اداره کل مطالعات شهرداری تهران – منطقه ۲۲ تهران