حمیده لطیفی

photo ۲۰۱۹ ۰۴ ۲۴ ۱۸ ۵۸ ۵۷ - حمیده لطیفی
 • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 • حوزه تخصصی: خانواده، کودک، زوج درمانی

 

 • سوابق شغلی

 

 • مشاور و روانشناس در مرکز اعصاب و روان
 • مشاور و روانشناس در مرکز سالمندان
 • مشاور و روانشناس در مرکز جامع سلامت زیر نظر شبکه بهداشت
 • برگزاری کلاس های آموزشی در حیطه مهارت زندگی، فرزند پروری، خشونت خانگی و … .

 

 • سوابق پژوهشی
 • مقاله احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان در اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی
 • ارایه مقاله برای کنگره تحقیقی کیفی یاسوج
 • ارایه مقاله برای کنگره اعتیاد
 • پایان نامه با عنوان “نقش میانجیگر امیدواری در رابطه با بین چشم انداز زمان و آشفتگی روانی دانشجویان