سوگ-طولانی-مدت

تاثیری که مرگ‌ومیرهای ناشی از کرونا در طولانی‌ شدن سوگواری داغدیده‌ها داشته است؛ چگونه می‌توان این سوگ را کاهش داد؟  

در اختلال سوگ طولانی‌مدت، فرد داغدیده به همان شدت روزهای اول سوگ، واکنش‌های سوگ را در مدت‌های طولانی، یعنی بیش از 6 تا 12 ماه پس از فوت فرد متوفی…