ترنس سکشوالیسم

نمی دانم زن هستم یا مرد

فردی که دچار ملال جنسی یا نارضایتی جنسیتی است احساس می کند که در بدن اشتباه است و می کوشد همانند سازی با جنسیت دیگر را تجربه کند. در واقع…