خانه » اخبار موسسه » تور تفریحی آموزشی (اکوسایکولوژی) برگ جهان برگزار شد
موسسه خانواده سلامت بنیان photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۲_۲۳-۲۰-۴۲ تور تفریحی آموزشی (اکوسایکولوژی) برگ جهان برگزار شد اخبار موسسه اکوسایکولوژی دکتر شیخ الاسلامی ازدواج

تور تفریحی آموزشی (اکوسایکولوژی) برگ جهان برگزار شد

گروه خبر- تور تفریحی آموزشی برگ جهان با مشارکت اداره ورزش و جوانان استان تهران توسط  موسسه خانواده سلامت بنیان برگزار شد.

در این تور که روز جمعه مورخ 30 تیر 96 برگزار شد گروه ضمن بازدید از روستای برگ جهان و پیاده روی در مسیر رودخانه و ابشار برگ جهان به پاکسازی محوطه این آبشار از زباله نیز اقدام نمودند.

در بخشی از تور دکتر شیخ الاسلامی برای حاضرین راجع به ازدواج و ملاکهای ازدواج سخنرانی نمود و نکات کاربردی در این زمینه بیان کرد. سپس پرسش و پاسخ پیرامون ازدواج صورت گرفت.

موسسه خانواده سلامت بنیان photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۲_۱۰-۲۸-۳۱-300x225 تور تفریحی آموزشی (اکوسایکولوژی) برگ جهان برگزار شد اخبار موسسه اکوسایکولوژی دکتر شیخ الاسلامی ازدواج  موسسه خانواده سلامت بنیان photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۲_۱۰-۲۹-۳۰-225x300 تور تفریحی آموزشی (اکوسایکولوژی) برگ جهان برگزار شد اخبار موسسه اکوسایکولوژی دکتر شیخ الاسلامی ازدواج

موسسه خانواده سلامت بنیان photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۲_۲۳-۱۸-۵۰-300x169 تور تفریحی آموزشی (اکوسایکولوژی) برگ جهان برگزار شد اخبار موسسه اکوسایکولوژی دکتر شیخ الاسلامی ازدواج  موسسه خانواده سلامت بنیان photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۲_۲۳-۲۰-۱۶-300x169 تور تفریحی آموزشی (اکوسایکولوژی) برگ جهان برگزار شد اخبار موسسه اکوسایکولوژی دکتر شیخ الاسلامی ازدواج  موسسه خانواده سلامت بنیان photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۲_۲۳-۲۰-۴۲-300x169 تور تفریحی آموزشی (اکوسایکولوژی) برگ جهان برگزار شد اخبار موسسه اکوسایکولوژی دکتر شیخ الاسلامی ازدواج  موسسه خانواده سلامت بنیان photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۲_۲۳-۲۱-۰۱-300x169 تور تفریحی آموزشی (اکوسایکولوژی) برگ جهان برگزار شد اخبار موسسه اکوسایکولوژی دکتر شیخ الاسلامی ازدواج  موسسه خانواده سلامت بنیان photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۲_۲۳-۲۱-۱۰-2-300x169 تور تفریحی آموزشی (اکوسایکولوژی) برگ جهان برگزار شد اخبار موسسه اکوسایکولوژی دکتر شیخ الاسلامی ازدواج  موسسه خانواده سلامت بنیان photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۲_۲۳-۲۱-۱۰-300x169 تور تفریحی آموزشی (اکوسایکولوژی) برگ جهان برگزار شد اخبار موسسه اکوسایکولوژی دکتر شیخ الاسلامی ازدواج