گنو - لذت چشمه آب گرم در فصل زمستان

لذت چشمه آب گرم در فصل زمستان

چشمه آب گرم گنو مقصد خوبی برای گردشگری در فصل زمستان است. چشمه آبگرم گنو در کوه گنو واقع شده که در فاصله ۳۴ کیلومتری از شمال شرقی بندرعباس قرار…