سرماخوردگی

چند راه حل ساده برای درمان سرماخوردگی

بهترین داروی خانگی برای سرماخوردگی این است که چند حبه سیر خام در اولین آغاز علائم سرماخوردگی بخورید. سیرها را به چند تکه نسبتا بزرگ قسمت کرده و هر تکه…