مری و مکس

“مری و مکس”؛ فیلمی در ستایش دوستی

هر یک از شخصیت های انیمیشن مری و مکس از مشکلات و اختلالات روحی خاصی رنج می برند و قابلیت تحلیل روانشناختی عمیقی دارند. در عین حال این شخصیت ها…