سلفی-گرفتن

چرا بعضی‌ها به جنون سلفی گرفتن مبتلا هستند؟

نتایج تحقیقات متعدد نشان می‌دهد سلفی گرفتن زیاد نوعی اختلال روانشناختی است و ریشه در برخی دیگر از اختلالات روانشناختی دارد. موسسه خانواده سلامت بنیان- گروهی از متخصصان آسیب‌شناسی و…