کاربرد شن بازی در درمان بیماری های روان شناختی

شن بازی

روش درمانی شن بازی حدود 90 سال پیش به وسیله مارگارت لاون فلد، پزشک لندنی پایه گذاری شد و سپس توسط درمان گران دیگر گسترش یافت.

موسسه خانواده سلامت بنیان- پریسا حاج کرمی؛ درمان شن بازی درمانی شامل قرار دادن مینیاتورها در یک جعبه ساده پرشده با شن خشک و تر برای ساخت یک صحنه است. این روش درمانی در سال ۱۹۲۹ به وسیله پزشک لندنی مارگارت لاون فلد بنیان نهاده شد. در سال های بعد دورا کالف مطالعاتی با لاون فلد انجام داد. او شروع به ساختن فرایندی مرکب از رویکرد یونگی و آنچه او در کار با لاون فلد یاد گرفته بود، کرد.

کالف به خاطر آموزش یونگی که دیده بود، جنبه های نمادین شن بازی را در نظر گرفت و بر نیرویی که ناهشیار و وجه درمان طبیعی آن برای مراجعان – نه فقط برای ارتباط جهان درونی و بیرونی، بلکه برای شفای آسیب روانی – تأمین می کند، تأکید می کرد. گستره وسیعی از مراجعان می توانند از سینی شن بهره ببرند، البته ملاحظات رشدی و چگونگی تأثیر ابزار استفاده شده باید در نظر گرفته شود.

بازی - کاربرد شن بازی در درمان بیماری های روان شناختی

تأثیر شن بازی بر ناهشیار

کالف باور داشت که هدف سینی شن فعال کردن انرژی شفابخش در مرحله ای بسیار عمیق از روان به وسیله استفاده از مینیاتورها و سینی شن برای انعکاس جهان درونی مراجع است. به وسیله این فعالیت و تجربه آزاد و بازی خلاق، فرآیندهای ناهشیار قابل مشاهده در یک شکل سه بعدی می شوند و مانند تجربه خواب می گردند. بنابراین شن بازی محملی برای ناهشیار در اجازه دادن به دیده شدن و شناخته شدن ایجاد می کند.

ایجاد آرامش و احساس بهتر

از طریق فرایند خلق کردن بازی گون و انعکاس آن در سینی های شن، افراد خاطرات گمشده شان و تجارب اوایل کودک مواد و مصالح غیر کلامی خود را اغلب بازیابی می کنند. درمانگران (میلر ۱۹۷۹) مشاهده کردند که بوسیله فرایند شن بازی تغییرات روانشناختی، شناختی و رابطه ای می تواند روی دهد و مراجع آرامش بیشتر و احساس بهتری خواهد کرد.

انرژی مثبت و توانمندی های فعال شده و ذخیره شده در سینی ها از ابعاد برانگیزان اضطراب جدا می شوند. سینی شن عرصه ای از مصالح ناهشیار را ایجاد می کند که می تواند آشکار شده و مورد بررسی قرار گیرد. در این شکل از بیان خارجی، ناهشیار می تواند به وسیله ایگوی هشیار و از طریق ساختن پلی بین ایگو و خود  به سادگی بیشتری فهمیده شود.

شفایی که در خلق و یکپارچه کردن سینی روی می دهد

مراحل تغییر عبارتند از: تغییر تمرکز به درون، فعال کردن انرژی شفابخش، ارائه بیان توسط ناهشیار، خلق محرکه حضور دیگران، تلفیق دیدگاه و دیدن مطالب، مرور و انعکاس.  

درمانی - کاربرد شن بازی در درمان بیماری های روان شناختی

کاربردهای درمانی سینی شن بازی

از جمله کاربردهای سینی شن بازی درمانی می توان به موارد زیر اشاره کرد: تغییرات در مراجع کاهش پرخاشگری؛ کاهش ترس از روبرو شدن در مقابل افزایش اشتیاق به تبادل نظر؛ کاهش اضطراب و افسردگی؛ افزایش توانایی تصمیم گیری؛ افزایش توانایی حل مشکلات؛ افزایش خودارزشمندی و عزت نفس و … .

بسته به نوع و ماهیت مشکل، بین ۸ تا ۱۲ جلسه سینی شن برای مراجعان پیشنهاد داده می شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *