7 - راه‌های کاهش هزینه‌های قبوض آب و برق و گاز

راه‌های کاهش هزینه‌های قبوض آب و برق و گاز

براساس مطالعات دپارتمان انرژی آمریکا، عمده مصرف انرژی در خانه‌ها مربوط به وسایل الکتریکی است چون بیشتر این وسایل برای مدت طولانی به برق وصل هستند. 6 درصد از مصرف…