اضافه وزن

چرا رژیم های لاغری شکست می خورند؟

اغلب رژیم‌‌ها و برنامه‌های لاغری به شکست می انجامند و خود محرومیت غذایی ممکن است بعدا به پرخوری بینجامد. چرا که محرومیت غذایی میزان سوخت و ساز را کم می…