ترک سیگار - قانونی جالب برای غلبه بر هوس سیگار کشیدن// ویژگی های روانشناختی کسانی که دخانیات استعمال می کنند

قانونی جالب برای غلبه بر هوس سیگار کشیدن// ویژگی های روانشناختی کسانی که دخانیات استعمال می کنند

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]افرادی که در حال ترک هستند معمولا دچار وسوسه می شوند و حتی اگر افراد بسیار با اراده ای هم باشند گاهی اوقات هوس کشیدن سیگار…