میگرن

با این دستورالعمل غذایی میگرن را شکست دهید

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]برای پیش گیری و مبارزه با سردرد و میگرن باید سعی شود مواد غذایی محرك سردرد و حساسیت زای خاص بیمار شناخته شده و از خوردن…