مهارت های پیش از ازدواج

چند اشتباه متداول که قبل از ازدواج مرتکب می شویم؛ این افراد گزینه های مناسبی برای ازدواج نیستند

جذابیت ظاهری فرد را درگیر ازدواج می کند اما ارتباط طولانی و شادی را به همراه ندارد. طبق پژوهش های انجام گرفته افراد عنوان کردند ویژگی های شخصیتی مثبتی مانند…