مقدمات عاطفی

مقدمات عاطفی رابطه جنسی لذت بخش

یکی از مشکلات این است که افراد فکر می کنند وقتی محبتی را شروع می کنند حتما باید به یک رابطه جنسی ختم شود. خیر، این مساله ضرورت ندارد. تأکید…