سیگار

قوانین چه نگاهی به فروش و مصرف دخانیات دارند؟  

موسسه خانواده سلامت بنیان- دولت‌ها در مقابل سلامتی مردم جامعه، وظایف و مسئولیت‌هایی برعهده دارند و از آن‌جایی که دخانیات روی سلامتی مردم تاثیر منفی می‌گذارد، باید شرط و شروطی…

ازدواج-سفید

بی مسئولیتی و بی تعهدی مهمترین ویژگی هم‌باشی یا ازدواج سفید است؛ زنان در هم‌باشی آسیب‌های زیادی می‌بینند

خانم‌ها در هم‌باشی بیشتر آسیب می‌بینند چون جامعه ما مردسالار است و یک مرد آزادی‌های خیلی بیشتری نسبت به یک زن دارد و دختری که وارد چنین رابطه‌ای می‌شود احتمالا…