رومینا اشرفی

آیا تنها قاتل رومینا اشرفی ، پدرش بود؟

قطعا هر انسانی که بویی از انسانیت برده باشد از مرگ دردناک رومینا اشرفی مظلوم، بسیار ناراحت و خشمگین می‌شود. اما به راستی باید تنها کربلایی را قاتل بدانیم و…