مودیلیانی

روایت زندگی سخت یک نقاش در “مودیلیانی”

فیلم مودیلیانی به خوبی توانسته رابطه‌‌ای غلط با فردی که صلاحیت‌های لازم برای همسر و پدر بودن را ندارد به تصویر بکشد و پیامدهای این ارتباط و وابستگی نا سالم…