فیلم شلاق

تأثیر ضربه تازیانه‌های روانی در “شلاق”

شلاق داستان اندرو را روایت می‌کند، جوان 19 ساله‌ اث که وارد مدرسه موسیقی شده تا به رویای خود جامه عمل بپوشاند. رویای اندرو این است که به یکی از…