broken heart 1 - راهکارهای مواجهه با شکست عشقی

راهکارهای مواجهه با شکست عشقی

در یادداشت پیش رو دکتر علی شیخ‌الاسلامی، مدیرعامل موسسه خانواده سلامت بنیان به بیان راهکارهایی می‌‌پردازد که به بازسازی زندگی پس از شکست عاطفی کمک می‌‌کنند. موسسه خانواده سلامت بنیان…