خودکشی

عواملی که خطر خودکشی را افزایش می‌دهد

با یاد گرفتن علامت‌های هشداردهنده خودکشی، می‌توانید در حق خود و عضو خانواده‌تان کار بزرگ و خیرخواهانه‌ای انجام دهید. موسسه خانواده سلامت بنیان- افکار خودکشی می‌توانند نشانه‌ای از افسردگی متوسط…