دیابت

مصرف سیگار چه ارتباطی با قند خون و دیابت دارد؟

سیگار کشیدن، کنترل دیابت را مشکل­‌تر می‌کند. مطالعات نشان می‌دهند که سیگاری‌ها نسبت به افراد غیرسیگاری، کنترل دیابت ضعیف‌تری دارند. اما افراد دیابتی که سیگار می‌کشیدند و هم اکنون ترک…