دستبند زندان

تأثیر مداخلات روانشناختی در کاهش جرم

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]با توجه به این که بزهکاری ریشه روانشناختی دارد و مشکلاتی در دوران کودکی یا مسایل ژنتیکی در ایجاد بزهکاری نقش دارند، لازم است رویکرد ما…