وردیج

روستای وردیج؛ روستایی با آدمک های سنگی

سنگ های این منطقه شبیه جمجمه انسان و بدن جانوران وحشی است که منظره زیبایی را به وجود آورده است. درباره این سنگ ها افسانه ها و باورهایی هم وجود…