هیات مدیره

موسسه خانواده سلامت بنیان با مجوز استانداری تهران و با شماره ثبت 35225 و شناسه ملی 14004659568 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

اعضای هیات مدیره موسسه :

1. آقای دکتر علی شیخ الاسلامی رییس هیات مدیره و مدیر عامل

2. آقای بنیامین نعیمایی نایب رییس هیات مدیره

3. خانم اعظم سلیمی  خزانه دار

4. خانم زهرا کابلی عضو اصلی هیات مدیره

5. خانم فاطمه علیزاده عطار عضو اصلی هیات مدیره

6. آقای علی اکبر حقی عضو اصلی هیات مدیره

7. خانم زهرا ایوبی عضو علی البدل هیات مدیره

8. خانم فریبا زارعی خالد آبادی بازرس اصلی

9. آقای علیرضا کولیوند بازرس علی البدل