تغذیه

تغذیه

در موسسه خانواده سلامت بنیان توسط آقای جاوید نجفی کارشناس تغذیه، مشاوره تغذیه و آموزش چگونگی بهبود رژیم غذایی ارائه می شود. علاقمندان می توانند با شماره های ۷۷۴۳۰۱۶۳ و ۷۷۱۶۸۱۱۹ جهت هماهنگی و تعیین وقت مشاوره تماس بگیرند.