تغذیه

در موسسه خانواده سلامت بنیان توسط آقای جاوید نجفی کارشناس تغذیه، مشاوره تغذیه و آموزش چگونگی بهبود رژیم غذایی ارائه می شود. علاقمندان می توانند با شماره های 77430163 و 77168119 جهت هماهنگی و تعیین وقت مشاوره تماس بگیرند.