اساسنامه

اساسنامه موسسه خانواده سلامت بنیان

(( فصل اول ـ کلیات و اهداف : ))

ماده  1 :

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر خانواده سلامت بنیان است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار  ” موسسه ” نامیده می شود .

ماده 2 :

نوع فعالیت : کلیه فعالیت های موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود .

ماده 3 :

محدوده فعالیت موسسه در سطح استان تهران است .

ماده 4 :

محل : مرکز اصلی موسسه در استان : تهران ـ شهرستان تهران به نشانی : تهران ـ خیابان پیروزی- خیابان پنجم نیروی هوایی- نرسیده به فلکه دوم- پلاک 189- طبقه اول واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید .

ماده 5 :

تابعیت : موسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

ماده 6 :

مدت فعالیت موسسه از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد .

ماده 7 :

دارایی اولیه موسسه اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 10000000 ریال می باشد که از سوی هیئت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار موسسه قرار گرفته است .

ماده 8 :

هیئت مؤسس موسسه اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده اند و بعد از تأسیس تحت عنوان مؤسس مسئولیتی نخواهند داشت .

ماده 9 :

اهداف موسسه که برای توانمند سازی نهاد خانواده برای دستیابی به جامعه ای سالم ایجاد شده است، عبارتند از :

الف : کلیات

ارتقا سطح آگاهی عموم مردم در زمینه مواردی که منجر به تحکیم نهاد خانواده می گردد و همچنین اجرای طرحها و برنامه هایی به جهت پیشگیری از اختلافات خانوادگی و طلاق و دیگر آسیبهای روانی و اجتماعی مرتبط با خانواده در شرایط عادی و بحرانی و همچنین اجرای برنامه ها و طرح هایی در جهت آسان سازی و ترویج ازدواج و همسان گزینی و همسرگزینی

ب : روش اجرای هدف

 1. توانمند سازی و کمک به همسر گزینی آگاهانه افرادی که قصد ازدواج دارند
 2. افزایش آگاهی عموم مردم در مورد باورهای غلط در ازدواج و نیز عوامل موثر در استحکام خانواده
 3. آموزش عوامل موثر در تحکیم سلامت نهاد خانواده( مهارتهای زناشویی، مهارتهای زندگی، اصول تربیت فرزند و …)
 4. آموزش و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی
 5. آموزش مهارت مقابله با استرس و سازگاری مجدد در افراد اسیب دیده از ازدواج و یا زندگی ناموفق
 6. آموزش افراد داوطلب و تربیت نیروی متخصص و مجرب در امر تحکیم سلامت نهاد خانواده
 7. افزایش مشارکت عمومی و مردمی در قالب تشکیل حلقه های تخصصی در حوزه های مرتبط با سلامت نهاد خانواده
 8. ارائه خدمات مشاوره ای به عموم مردم، مدیران و سازمانهای دولتی و غیر دولتی
 9. انجام پیمایش و مطالعات مورد نیاز سازمانهای دولتی و غیر دولتی به منظور کمک به برنامه ریزی و تدوین سیاستهای مربوط به ازدواج و تحکیم نهاد خانواده
 10. بستر سازی فرهنگی و افزایش مشارکت و همکاری داوطلبانه مردم برای تحقق ازدواج آسان و تحکیم سلامت خانواده بمنظور دستیابی به جامعه ای سالم
 11. جذب کمکهای مردمی و دولتی و غیر دولتی در جهت پیشبرد اهداف تعریف شده
 12. تشکیل کمیته های تخصصی حقوقی، مذهبی، اجتماعی، پزشکی، روانشناسی و … بمنظور تقویت بنیان علمی فعالیتهای موسسه
 13. استفاده از کلیه ابزارهای قانونی موجود در جامعه جهت تبلیغ و گسترش فعالیتها بمنظور دستیابی به اهداف موسسه
 14. استفاده از نشریات مکتوب و الکترونیکی و سایر رسانه ها جهت پیشبرد اهداف موسسه

(( فصل دوم ـ ساختار ))

ماده 10:

ارکان انجمن عبارتند از:

1- مجمع عمومی 2- هیات مدیره 3- مدیر عامل 4- بازرس

 

ماده 11 :

مجمع عمومی مؤسس همان هیئت مؤسس بوده و وظایف ذیل را داراست :

1 ـ انجام اقدامات اولیه برای تأسیس موسسه ؛

2 ـ تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن ؛

3- انتخاب اعضا هیات امنا؛

3 ـ انتخاب اولین مدیران و بازرسان موسسه .

تبصره 1 ـ اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم ، در بار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت .

تبصره 2 ـ تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تأیید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود .

ماده 12 :

مجمع عمومی عادی :

مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضاء هیات امنا بوده و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد .

تعداد اعضای هیات امنا 9 نفر می باشد

ماده 13 :

چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضا هیات امنا به علل فوت، عزل و یا استعفا غیر ممکن شود. هیات امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت نسبی اعضا بعنوان عضو هیات امنا انتخاب می نماید.

ماده 14:

مجمع عمومی عادی هیات امنا سالانه در آبان ماه تشکیل خواهد شد . جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضاء در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد اعضاء در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود .

تبصره 1 ـ اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رأی اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل 10 (ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2 ـ مجمع عمومی هیات امنا ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا بازرس(ها) یا به درخواست یک پنجم اعضاء هیات امنا در صورتی که هیئت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید، تشکیل می گردد.

تبصره 3 ـ دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت (کتبی- تلفنی) صورت می پذیرد .

تبصره 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها روزنامه اطلاعات می باشد .

ماده 15 :

وظایف مجمع عمومی عادی امنا:

1 ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل ) ؛

2 ـ استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس (ها) ؛

3 ـ تعیین خط مشی کلی موسسه ؛

4 ـ بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیئت مدیره ؛

5 ـ تعیین عضو جانشین هیئت امنا

6 ـ تصویب ترازنامه و بودجه موسسه ؛

7 ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها ؛

8 ـ عزل اعضای امنا، هیات مدیره و بازرسان ؛

ماده 16 :

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :

1 ـ با درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره یا بازرس ؛

2 ـ با درخواست یک پنجم اعضاء امنا.

تبصره 1 ـ دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل 10 (ده) روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا امنا خواهد رسید.

تبصره 2 ـ اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضای امنا تشکیل می گردد .

تبصره 3 ـ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 17 :

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

1 ـ تصویب تغییرات اساسنامه ؛

2 ـ بررسی و تصویب یا رد انحلال ؛

3 ـ تغییر در میزان سرمایه ؛

4 ـ انحلال قبل از موعد ؛

5 ـ هرگونه تغییر در ماهیت .

ماده 18 :

جلسات مجامع عمومی امنا توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند .

تبصره 1 ـ اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد .

تبصره 2 ـ رئیس هیئت مدیره، رئیس هیئت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیئت مدیره باشد .

ماده  19 :

هیئت مدیره :

موسسه دارای هیئت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود .

تبصره 1 ـ جلسات هیئت مدیره با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود .

تبصره 2 ـ شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .

تبصره 3 ـ دعوت از اعضای هیئت مدیره می بایست حداقل 7 روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد .

ماده 20 :

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

در صورتیکه تعداد هیئت مدیره یا بازرسی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار خواهد گردید .

ماده 21 :

هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی 1 بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت یا دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد .

تبصره ـ نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید .

ماده 22 :

اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود . حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آئین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی امنا خواهد رسید مشخص می نماید .

تبصره 1 ـ هیئت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمتهای مذکور عزل کند.

تبصره 2 ـ هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیات مدیره تعریف نماید.

ماده 23 :

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد اعضاء هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است. همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر سه ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی امنا به منظور انتخابات هیات مدیره جدید دعوت نماید. هیات مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام نماید.

ماده 24 :

هیئت مدیره نماینده قانونی موسسه بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضایی ، اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیئت مدیره واگذار گردیده ، به طور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام موسسه انجام دهد .

تبصره 1 ـ جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیات امنا است ، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد .

تبصره 2 ـ هیئت مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری موسسه تا مبلغ 10،000،000 ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید .

ماده 25 :

مجمع عمومی عادی امنا 1 نفر را بعنوان بازرس اصلی و 1 نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.

ماده 26 :

هیات مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین می نماید.

تبصره: مدیر عامل نمی تواند در عین حال رییس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضرین اعضای مجمع عمومی

ماده 27 :

بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات موسسه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید .

ماده 28 :

هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود .

ماده 29 :

اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند :

1 ـ کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند ؛

2 ـ مدیران و مدیر عامل ؛

3 ـ اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ؛

4 ـ همسر اشخاص مذکور در بند 2 .

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است.

ماده 30 :

وظایف بازرس به شرح ذیل است :

1 ـ بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امنا؛

2 ـ مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی ؛

3 ـ گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا؛

4 ـ اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیئت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند ؛

5 ـ سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است ؛

تبصره :بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید .

ماده 31 :

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی موسسه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء دارد .

تبصره 1 ـ عزل مدیر عامل از اختیارات هیئت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد .

تبصره 2 ـ اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد .

تبصره 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود .

ماده 32 :

مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد :

1 ـ نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی ؛

2 ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیئت مدیره ؛

3 ـ نگهداری دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر ؛

4 ـ اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیئت مدیره به وی تفویض شده باشد ؛

5 ـ ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای موسسه به هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی ؛

6 ـ تهیه پیش نویس ترازنامه ، بودجه ، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیئت مدیره و ارسال به مجمع عمومی ؛

7 ـ تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیئت مدیره ؛

8 ـ نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر ؛

9 ـ پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیئت مدیره ؛

10 ـ انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیر عامل محول شده یا بشود

ماده 33 :

حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیله هیئت مدیره تعیین می شود .

در صورتی که مدیر عامل از اعضای هیئت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می تواند در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید .

ماده 34 :

مدت ماموریت مدیر عامل از مدت ماموریت هیات مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است. به هر صورت مدیر عامل در صورت انقضاء مدت ماموریت موظف است تا تعیین جانشین ، وظایف محوله را انجام دهد .

 

(( فصل سوم ـ بودجه و مواد متفرقه ))

ماده 35 :

بودجه موسسه از طریق ذیل تأمین می شود :

الف) هدیه ، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی .

ب) وقف و حبس .

پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت و اهداف ذکر شده در این اساسنامه .

ماده 36 :

درآمد و هزینه های موسسه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مراجع ذی ربط ارائه خواهد شد.

تبصره 1 ـ هیئت مدیره مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های موسسه موجود است در حساب مخصوصی بنام موسسه نزد یکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید.

تبصره 2 ـ سال مالی موسسه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان شهریور ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت پایان شهریور ماه همان سال خواهد بود .

تبصره 3- مکاتبات رسمی موسسه با امضای مدیر عامل صورت می پذیرد.

تبصره 4- کلیه مدارک، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی موسسه نگهداری می شود .

تبصره 5 ـ مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید .

ماده 37 :

هیئت مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت ، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید .

 

ماده 38 :

هیئت مدیره مکلف است محل موسسه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید .

ماده 39 :

موسسه دارای سربرگ ، مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد . هیئت مدیره مکلف است نمونه سربرگ ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت و ثبت شرکتها ارسال نماید .

تبصره ـ هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد .

ماده 40 :

انحلال : در صورت انحلال موسسه ، مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را بعنوان هیئت تسویه انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تسویه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی موسسه را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند . هیئت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید .

تبصره 1 ـ مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی مؤسسه را پس از انحلال با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم نهاد که با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد، واگذار نماید .

تبصره 2 ـ تسویه امور مربوط به موسسه بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت .

تبصره 3 ـ هیئت تسویه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تسویه انتخاب می نماید .

تبصره 4 ـ مدیر تسویه موظف است یک نسخه از گزارش تسویه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید .

ماده  41 :

چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد ، موسسه موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید .

ماده 42 :

به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد .

ماده 43 :

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 43 ماده و 34 تبصره در نشست مورخ   7 / 9 /  1393    مجمع عمومی مؤسس به تصویب رسید .