1ترک-سیگار

روشی روانشناختی برای ترک سیگار که برای همیشه هوس آن را از بین می‌برد

هيچ‌كدام از روش‌های درمانی ترک سیگار، از جمله درمان جایگزین نیکوتین NRT، تاثیرگذار نیستند. درمان‌های دارویی و سیگارهای الکترونیکی در جهت توقف مصرف سیگار نیز هيچ موفقیتی کسب نکرده‌اند. موسسه…