افسردگی

با این غذاها به جنگ افسردگی زمستانی بروید

با مواجه شدن با روزهای تاریك زمستان برخی اشخاص دچار افسردگی می شوند. توضیحی که برای ناراحتی های فصلی زمستان می توان داد این است که محرومیت از نور تابان…