معرفی فیلم و کتاب

ساختار مغز زن و مرد

کتاب “ساختار مغز زن و مرد” براساس آخرین پژوهشهای علمی در زمینه تفاوتهای جنسیتی ، به قلم خانم دکتر مونیکا ارفع و آقای دکتر سید مجتبی جزایری به رشته تحریر درآمده است.
– آیا مغز زن و مرد با هم متفاوت است؟
– آیا تفاوتهای احساسی و رفتاری دو جنس مربوط به ساختار و کارکرد مغز آنهاست؟
– آیا عوامل فرهنگی و اجتماعی موجب واکنشهای متفاوت این دو در شرایط یکسان می شود؟
– آیا …
امروزه بسیاری از دانشمندان بیولوژیست با تکیه بر شواهد علمی پرشمار معتقدند که بسیاری از تفاوتهای رفتاری در دو جنس زن و مرد، انعکاسی از ساختار متفاوت مغز این دو است و این تفاوت ساختاری در دوره زندگی جنینی هر فرد پایه ریزی می شود.
از سوی دیگر تأثیر عوامل محیطی همچون فرهنگ جامعه، تعلیم و تربیت و … در بروز تفاوتهای رفتاری دو جنس نسبت به یکدیگر را نمی توان نادیده گرفت.
در این کتاب هر دو دیدگاه ارائه و مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا